Морска  и  Речна  БългарияБългарски морски кораби   1947-1970 г.

Кораби за смесени товари:


 м/к  "Родина"

м/к "България"

Кораби за насипни товари:

м/к  "Средна гора" 

  м/к  "Стара Планина"

  м/к  "Люлин"

  м/к  "Пирин"

  м/к  "Странджа"

  м/к "Хемус"

  м/к "Осогово"

  м/к "Огражден"

  м/к "Плана"

  м/к "Беласица"

  м/к "Бузлуджа"

  м/к "Вежен"

  м/к "Лудогорец"

  м/к "Мургаш"

  м/к "Мусала"

  м/к "Оборище"

 м/к "Руен" 

Влекачи:

  п/вл   "Сатурн"

  п/вл "Ариел"

  п/вл "Диона"

Военни кораби: ...още…

 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от  съдържанието  на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.