Морска  и  Речна  България

Български речни кораби   1981-2000

Пътнически кораби:

м/к Русе“...още...

м/к София“ ...още...

Тласкачи:

м/тл

Влекачи:  

р/вл

Самоходни товарни кораби

Несамоходни съдове


 


 

 

 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от съдържанието на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.