Морска  и  Речна  България

Български речни кораби след 2000 година

Пътнически кораби:

м/к Русе Престиж“ ...още...

Влекачи:  

р/вл

Тласкачи:

 м/тл 

Самоходни товарни кораби

 Несамоходни съдове

 

 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от съдържанието на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.