Морска  и  Речна  България

Български речни кораби   1879-1980

Параходи:

п/х "Горнъй Студен" и "Пордим" ...още...

п/х "Взрив" ...още...

п/х  "Опит"   ...още...

п/х  " Александър I "   ...още...

п/х  " Голубчик"   още…

Пътнически кораби: 

м/к "Александър Стамболийски", ех "Царица Йоана" ...още...

м/к "Димитър Благоев",  ех " 9ти Септември", ех "Княз Симеон" ...още...

м/к "Георги Димитров", ех "Цар Борис" ...още...

м/кВидин“ ...още... 

кораб-музейРадецки” , ех п/вПловдив “ ...още...

Фериботи:

м/фСофия“ ...още...

Влекачи:  

р/вл Христо Ботев“ ...още...

Тласкачи:

 м/тл  

Самоходни товарни кораби

Несамоходни съдове 

 

 "Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от съдържанието на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.